Organisatie

Bestuur  IJsbaan Haarlem (Stichting Kennemer Kunstijsbaan)


Voorzitter a.i.   Dhr.  H. Falke
Penningmeester:   H. de Boer
Secretaris:   Mw. J.M. Hulsebosch
Leden:   Dhr. F. Kathmann
    Dhr. H. Steman
     Informatie t.b.v. het Stichtingsbestuur kunt u sturen aan:
Stichting Kunstijsbaan Haarlem
Mevrouw J.M. Hulsebosch
IJsbaanlaan 2
2024 AV  Haarlem
e-mail


Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering van IJsbaan Haarlem wordt gevoerd door de heer R.P. Kleefman

Dhr. R.P. Kleefman
Directeur
IJsbaan Haarlem
IJsbaanlaan 2
2024 AV  Haarlem
Tel. 023-5254000
Fax. 023-5276387
e-mail: